Menu Close

INFORMACIJA DĖL COVID IR KITŲ SUSIRGIMŲ, UKRAINIEČIŲ UGDYTINIŲ

Dėl pasikeitimų nuo gegužės 1 d.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą nuo 2022 m. gegužės 1 d. atšaukti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės.

Pagrindiniai aspektai į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį:

 • Tolesnės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonės: COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti valdoma kaip kitos per orą plintančios užkrečiamosios ligos, todėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinė priežiūra ir valdymas integruojami į gripo ir kitų ūmių virusinių kvėpavimo takų valdymo sistemą.
 • Ugdymo paslaugų organizavimas: nebelieka ugdymo paslaugų organizavimo būtinąsias sąlygas reglamentuojančių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų. Teikiant ugdymo paslaugas turi būti laikomasi visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) reikalavimų.
 • Izoliavimas: nebebus privalomas izoliavimas sergantiesiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Gydytojo sprendimu pacientas bus laikomas pasveikusiu, jei 24 val. pacientas nebekarščiuos ir jausis gerai. Sąlytį turėjusių asmenų ir keliautojų izoliavimas nebus organizuojamas, nebent būtų pritaikytos atskiros priemonės plintant naujai pavojingai SARS-CoV-2 viruso atmainai.
 • Testavimas: periodinis profilaktinis testavimas savikontrolės testais ir aplinkos paviršių tyrimai ugdymo įstaigose nebebus vykdomi. Tačiau visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, galės pasiūlyti savikontrolės testus mokiniams atlikti individualiai, pagal poreikį.
 • Atvejų tyrimas: kiekvienas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis nebus tiriamas epidemiologiškai(nebus atliekama atvejo apklausa ir vykdomos jo valdymo priemonės), išskyrus tais atvejais, jei pradėtų plisti nauja pavojinga atmaina.
 • Mobilusis patikros punktas: Vilniaus miesto mobilusis punktas yra naikinamas. Testavimas dėl COVID-19 ligos iš mobilių punktų perkeliami į asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Testuojami tik simptomus turintys asmenys. Patys pacientai registruotis tyrimui negalės, registraciją vykdys gydymo įstaigos.

Atsiradus naujai pavojingai viruso atmainai, silpstant kolektyviniam imunitetui ar virusui pradėjus sparčiai plisti tarp pažeidžiamiausių visuomenės grupių, atėjus rudens sezonui, situacija ir keliami reikalavimai gali pasikeisti.

Daugiau aktualios informacijos gyventojams galite rasti: https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/informacija-visuomenei/rekomendacijos

2022-03-25

Naujausia Vilniaus miesto savivaldybės informacija dėl ukrainiečių karo pabėgėlių integracijos

Dėl valstybinės kalbos reikalavimo taikymo.

Pranešame, kad š. m. kovo 6 d. Vyriausybė pritarė siūlymui užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvoje, dvejus metus netaikyti reikalavimo mokėti valstybinę kalbą norint dirbti darbą, kuriam iki šiol buvo būtina mokėti lietuvių kalbą. 
Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui keisti Vyriausybės 2003 metų nutarimą „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kad būtų sudarytos sąlygos integruoti į darbo rinką asmenis, kuriems yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga Lietuvoje. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siūlo, kad užsieniečiams, kuriems yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga Lietuvoje, įdarbinant netaikyti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos 2 metus nuo laikinosios apsaugos Lietuvoje suteikimo.
Laikinąja apsauga gali naudotis Ukrainos piliečiai, taip pat trečiųjų šalių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems Ukrainoje suteikta tarptautinė apsauga, ir jų šeimos nariai, jei jie 2022 m. vasario 24 d. arba iki tos datos gyveno Ukrainoje. Trečiųjų šalių piliečiams, kurie vasario 24 d. arba iki tos datos gyveno Ukrainoje turėdami leidimą nuolat gyventi šalyje ir kurie negali saugiai grįžti į savo kilmės šalį, valstybės narės taikys arba laikinąją apsaugą, arba tinkamą apsaugą pagal nacionalinę teisę.

Iš Ukrainos atvykę bendrojo ugdymo dalykų mokytojai, taip pat profesijos mokytojai, auklėtojai, specialieji pedagogai, logopedai, surdopedagogai, tiflopedagogai, socialiniai pedagogai, mokyklos psichologai turi galimybę įsidarbinti Lietuvos mokyklose. Prieš įsidarbinant jiems reikia atlikti pedagogo kvalifikacijos pripažinimo procedūras. Išsamesnė informacija apie kvalifikacijų pripažinimą.

Dėl ukrainiečių karo pabėgėlių dokumentų pateikimo ugdymo įstaigoms.

Karo pabėgėlių vaikai priimami centralizuotai per centralizuotą prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinę sistemą. Priėmimą vykdo Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyr.

specialistė Danuta Juškienė (tel. Nr. 8 612 52 288), ukrainiečių karo pabėgėlių klausimais konsultuoja skyriaus vyr. specialistas Valerij Mordas (tel. Nr. 8 604 50 477). Rūpimais klausimais kviečiame kreiptis į šiuos specialistus. Kiekvienos šeimos situacija yra individuali, dėl to svarbu visų supratingumas ir lankstumas.

Dėl mokesčio už ugdymą ir maitinimą ukrainiečių karo pabėgėlių vaikams, lankantiems ikimokyklinio ugdymo grupes.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimu Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ papildymui 11¹ punktu, kuriuo reglamentuojama, kad „Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje nemokamas, kai įstaigą lanko 2022 m. vasario 24 d. ir vėliau pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos vykdomų karinių veiksmų Ukrainoje, Ukrainos arba kitų valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių gyvenamoji vieta iki 2022 m. vasario 24 d. buvo Ukrainoje, jų šeimos narių (karo pabėgėlių) vaikai, pateikus šiame punkte nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Šiame punkte nustatyta lengvata galioja iki karo Ukrainoje pabaigos.“

Dėl ukrainiečių karo pabėgėlių integracijos klausimų.

Žirmūnuose atidarytas registracijos centras (Minties g. 3, Vilnius), kuriame vykdoma ukrainiečių registracija, trumpalaikis apgyvendinimas ir konsultavimas įvairiais klausimais (nuo apgyvendinimo, sveikatos apsaugos iki švietimo ir įsidarbinimo galimybių). Būkime pasiruošę juos priimti ir susipažinkime su integracijos sąlygomis Lietuvoje ir Vilniuje:

Dėl nemokamų lietuvių kalbos mokymų.

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Vilniaus švietimo pažangos centru, Vilniaus Universitetu, Naktiniu Vilniaus aviliu bei savivaldybėje veikiančiomis suaugusiųjų mokyklomis organizuoja nemokamus lietuvių kalbos mokymus nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Mokymai skirti suaugusiems, gyvenantiems Vilniaus mieste.  Pirmosios mokymų grupės startavo kovo 16-18 dienomis, kitos pradės darbą artimiausiomis savaitėmis. Vieną mokymų kursą sudarys 25 užsiėmimai, trukmė – 3 mėnesiai. Užsiregistravę į mokymus dalyviai įsipareigoja dalyvauti visuose užsiėmimuose. Norintys dalyvauti lietuvių kalbos kursuose turi užpildyti registracijos formą. Dalyvių skaičius ribotas. Dalyvauti gali tik užsiregistravę dalyviai. Daugiau informacijos apie mokymus galite rasti: https://www.svietimopazanga.lt/vilnius-inicijuoja-lietuviu-kalbos-mokymus-ukrainieciams/

Kalbų mokykla „Kalbos ir kultūros institutas Lingua Lituanica“ siūlo nemokamai nuotoliniu būdu mokytis lietuvių kalbos Ukrainos karo pabėgėliams (A1 lygiu) ir  jų vaikams. Persiunčiame mokyklos raštą, kuriame yra išsamesnės informacijos (prisegta). Atkreipiame dėmesį, kad dalyvių skaičius yra ribotas: Lietuvių+kalbos+kursai+Ukrainos+karo+pabėgėliams

Prašome nelikti abejingiems, dalintis visa aktualia informacija, būti aktyviems ir geranoriškai padėti ukrainiečių karo pabėgėliams visais įmanomais būdais. Kiekvieno pagalba ir indėlis šiuo metu yra neįkainojamai svarbūs ir reikalingi.

2022-03-23

PPT informacija mokytojams, klasių auklėtojams:

PPT informacija mokytojui dėl vaikų iš Ukrainos

Ukrainos vaikai šalia mūsų

2022-03-22

Ugdytinių tėvams:

Pastaruosius dvejus metus besitęsianti pandemija ir šių dienų karas Ukrainoje gali išprovokuoti vaikų ir paauglių sunkiai kontroliuojamą nerimą, pablogėjusią emocinę sveikatą.

Siekdama padėti tėvams geriau suprasti savo vaikus Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) iniciavo trumpų atmintinių tėvams parengimą.

Atmintinėse svarbiausia informacija apie vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybes, tinkamo ekranų naudojimo taisykles, ankstyvuosius emocinių ir elgesio sunkumų požymius bei psichologinės pagalbos galimybes.

Atmintines tėvams taip pat rasite SAM interneto svetainėje bei nacionalinėje psichikos sveikatos svetainėje www.pagalbasau.lt

2022-03-14

Ugdytinių tėvams:

 • Kovo 19 d. (šeštadienis) nuo 12.00 val. „Vaikų streso ir nerimo valdymas neįprastose situacijose“, lektorė Dalia Elena Mickevičiūtė, psichoterapeutė, vaikų ir paauglių gydytoja psichiatrė

https://lvjc.lt/naujiena/nemokami-seminarai-pedagogams-ir-tevams-kaip-neprarasti-saves-beskeiciancioje-realybeje/

Maloniai kviečiame dalyvauti, kartu esame ir galime būti dar stipresni!

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

2022-03-09

DĖMESIO! VAIKŲ TESTAVIMAS GREITOJO ANTIGENO TESTAIS IŠ SEILIŲ!

Gerb. Tėveliai,

Informuojame, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vaikai galės būti testuojami naudojant greitojo antigeno testus iš seilių (kitaip vadinamus „čiulpinukais“) turėjus didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga.

Rekomenduojamas testavimas pagal algoritmą: GAT (iš seilių) iškart + GAT (iš seilių) po 48 / 72  val. + GAT (iš seilių) po 48 val. Gavus teigiamą rezultatą vaikas galės būti registruojamas patvirtinamajam tyrimui į mobilųjį punktą PGR tyrimui arba antigenų testui. Rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme, kol nėra gautas neigiamas patvirtinamojo tyrimo rezultatas arba 7 dienas, jei patvirtinamasis tyrimas neatliekamas.

Todėl svarbu turėti pasirašytus visų ugdytinių tėvų (globėjų) sutikimus / nesutikimus dėl dalyvavimo tyrime. Šias formas galite pasiimti iš grupės mokytojų. Pasirašytus sutikimus / nesutikimus prašome pristatyti savo grupės mokytojoms arba persiųsti mokytojų e-paštais. Šiuo metu poros grupių prašysime užsipildyti sutikimus / nesutikimus kuo greičiau (PGR tyrimu patvirtinti Covid susirgimai, mokytojos informuos).

Dėl klausimų, susijusių su COVID-19 liga, testavimu ugdymo įstaigoje, prašome kreiptis į ugdymo įstaigos visuomenės sveikatos specialistę Liucianą Grinienę, mob. t. 8 60470228

 

www.vilniussveikiau.lt puslapyje nuo šiol galite rasti aktualią informaciją apie visas ugdymo įstaigoje taikomas testavimo rūšis, siekiant išsiaiškinti galimą užsikrėtimą COVID-19 liga.

Taip pat internetiniame puslapyje rasite visą informaciją dėl greitojo antigeno testo iš seilių (toliau – GAT iš seilių): teisės aktus, vaizdo įrašą–testo atlikimo instrukciją, GAT iš seilių užsakymo formą, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Dalijamės Vilniaus visuomenės sveikatos biuro parengta informacine vaizdo medžiaga, kaip greitaisiais antigeno testais iš seilių, vadinamaisiais ledinukais, testuoti vaikus, ugdomus pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.

https://www.youtube.com/watch?v=dB0wA1CuleM&t=2s

TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI nuo 2021-02-21:

OV-352 „Dėl greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų, kuriems naudojami seilių ėminiai, naudojimo ugdymo įstaigose“.

OV-351 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“.

V-343 „Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“.

2022-03-07

DĖMESIO! DĖL DABARTINĖS SITUACIJOS UKRAINOJE!

Gerb. Tėveliai,

Pastarosiomis dienomis visų dėmesys nukreiptas į naujienų srautą apie vykstančius karinius veiksmus Ukrainoje, tad suprantame, kad dabartiniu metu nerimas keičia visų mūsų darbines nuotaikas. Šiuo metu ypatingai svarbu išlaikyti savo darbinę rutiną ir išlikti ramiems.

Siunčiame informaciją ir naudingas nuorodas:

 1. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos parengta informacija: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-su-vaikais-ir-paaugliais-kalbetis-apie-kara-ukrainoje
 2. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministrės Jurgitos Šiugždinienės kreipimasis siekiant nepasiduoti kiršinimui ir nesantaikai: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1632317/siugzdiniene-kreipesi-i-mokyklu-bendruomenes-nepasiduokime-kirsinimui-ir-nesantaikai
 3. Aktuali informacija dėl emocinės sveikatos ir reikiami kontaktai (VPPT, Jaunimo linija, Vaikų linija ir pan.) teikiama: http://www.klausau.lt/telefonai
 4. Pedagogams ir ugdytiniams svarbią informaciją apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pradedamą atvirą pamokų ciklą, skirtą geriau susipažinti su Ukrainos istorija, bendrais Lietuvos ir Ukrainos ryšiais, dabartine padėtimi bei iš to kylančiais iššūkiais, tokiais kaip dezinformacija, krašto apsauga, psichologinė sveikata, atsakyti į ugdytiniams ir pedagogams rūpimus klausimus, rasite čia: https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/smsm-rengia-ukrainai-skirta-atviru-pamoku-cikla-pirmoji-pamoka-jau-rytoj-ketvirtadieni
 5. Aktualią informaciją saugumo temomis galima rasti šioje svetainėje: https://www.lt72.lt/
 6. Papildomai Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas komunikuoja ir šį 2019 m. ruoštą video:  Nepaprastoji ir karo padėtys – kas ką veikia? – YouTube
 7. Vilniuje galima kreiptis nemokamos psichologinės pagalbos: https://www.vilniussveikiau.lt/nemokamos-psichologine%cc%87s-pagalbos-galimybe%cc%87s-vilniaus-mieste/

Taip pat pastebėta, kad šiomis dienomis viešojoje erdvėje girdisi vis daugiau nerimo dėl rusakalbių vaikų įžeidinėjimų, susijusių su įvykiais Ukrainoje. Labai svarbu, kad nei vienas suaugęs neliktų abejingas tokiems veiksmams ir nedelsdamas tai stabdytų. Paramos vaikams centro psichologai rekomenduoja, kaip derėtų elgtis suaugusiems: http://www.pvc.lt/lt/

Išreikšdami solidarumą Ukrainai,  užkirskime kelią nesantaikos kurstymui bei neapykantos kalbai prieš rusakalbius, kurie yra niekuo dėti šioje situacijoje.

Būkime vieningi, susitelkę ir išlikime ramūs. Kurkime Vilnių ir būkime su Ukraina mintimis, darbais, malda ir pagalba

Ukrainos vaikai šalia mūsų

2022-03-03

Vyriausybės ir Krašto apsaugos departamento rekomendacijos apie tai, kaip pasirengti ekstremalioms situacijoms ir kuo saugiau jas išgyventi:

https://public.talentator.com/esatmintine/#/msdynttrid=F_ixKa8acqJm8Ri5L-b9UiXjJA4qgROLXUtWciqFrwc

2022-03-04

SVARBU! Nuo 2022 m. vasario 23 d. keičiasi tvarka dėl izoliacijos taikymo. Informuojame, kad vadovaujantis Taisyklių pakeitimais izoliuotis privalo tik tie asmenys, kurie gaus teigiamą PGR tyrimo arba antigeno testo atsakymą ar asmenys, įtariami, kad serga COVID-19 liga, kol laukiama patvirtinamojo COVID-19 tyrimo rezultato. Sąlytį su sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėję asmenys izoliuotis neturi, tačiau jiems taikoma rekomendacija testuotis GAT. Persirgusiems asmenims, kai nuo laboratorijoje patvirtinto teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų testuotis nerekomenduojama.

Asmenims, kurie sutinka testuotis GAT pagal teisės aktuose nustatytą algoritmą ugdymo įstaigoje nustačius COVID-19 ligos atvejį: pirmasis testas atliekamas iš karto po patvirtinto ligos atvejo, antrasis – po 48 / 72 val. ir trečiasis – dar po 48 val. (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo). Jeigu sąlytį turėjęs asmuo yra testuotas 24 val. laikotarpiu iki pirmojo testo organizavimo klasėje, šis testas įskaitomas kaip pirmas testas algoritme.

Pajutus COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomus, nedelsiant izoliuotis ir rekomenduojama registruojantis PGR / greitojo antigeno testo tyrimo atlikimui tel. 1808.

2022-02-08

2022-02-02

Gerb. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėgrąža“  tėveliai (globėjai),

informuojame, kad vasario 1 d., antradienį, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistas atliko grupių aplinkos paviršių tyrimą ir 4-riose grupėse  ant paviršių rastas reikšmingas kiekis COVID-19 virusinės medžiagos (grupės individualiai informuotos).

Bendradarbiaudami su Vilniaus miesto savivaldybe ir Vilniaus visuomenės sveikatos biuru bei siekdami maksimaliai valdyti viruso plitimą darželyje ir visus apsaugoti, siūlome šių 4-rių grupių tėveliams (globėjams) mobiliajame punkte (V. Gerulaičio g. 1, Vilnius) atlikti PGR tyrimus vaikams ir šeimos nariams.

Tyrimui registruotis galite per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą telefonu arba elektroniniu būdu užpildydami elektroninę registracijos formą adresu: https://selfreg.myhybridlab.com, pasirinkę registracijos tipą Po aplinkos paviršių testavimo. Tada asmeniui mobiliajame punkte bus atliekamas PGR tyrimas.

SVARBU! Testavimas, kai rasta didelė viruso koncentracija grupėje, nerekomenduojamas persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR /  antigeno testo (atlikto laboratorijoje) praėjo ne daugiau nei 90 dienų.

Užsiregistravus PGR tyrimui, prašome informuoti visuomenės sveikatos specialistą.

Įstaigoje užsakyta profesionali dezinfekcija ir vykdomi visi saugumo reikalavimai.

Saugokime save ir kitus!

2022-02-02

Patarimai tėvams:

Padėkite vaikui atskirti, ką jam galima skelbti virtualioje erdvėje, o ko nevertėtų viešinti;

Paaiškinkite vaikui, kokią informaciją apie save rizikinga atskleisti viešoje erdvėje;

Kalbėkite su vaiku apie bendravimo su nepažįstamaisiais galimą riziką;

Domėkitės ir apsilankykite interneto erdvėse, kur dažniausiai lankosi vaikai ir paaugliai, kokie socialiniai tinklai yra populiarūs, kuo vaikai dalijasi ir ką veikia virtualioje erdvėje;

Patikrinkite, kokia informacija apie vaiką prieinama virtualioje erdvėje. Kartais užtenka suvesti vaiko vardą, pavardę į naršyklę ir pasižiūrėti, kokių duomenų rasite: kaip vaikas save pateikia internete, kur lankosi, kokius komentarus rašo;

Įdiekite savo namų kompiuteryje, kuriuo leidi naudotis vaikui, filtravimo ir stebėjimo programas.

Daugiau patarimų tėvams rasite https://policija.lrv.lt/lt/policija-pataria

Pastebėjote netinkamo turinio vaizdus socialiniuose tinkluose?

Daugiau informacijos https://www.draugiskasinternetas.lt/

Skip to content