Menu Close

Misija, vizija, vertybės

MISIJA

            Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atitinkančias vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius; puoselėti individualius vaiko gebėjimus ir polinkius, ugdyti laisvą ir kūrybingą asmenybę bei  tęsti ugdymo(si) šeimoje tradicijas.

 

VIZIJA

            Sveikas vaikas – saugus vaikas – džiugus vaikas – mąstantis vaikas – laimingas vaikas…

 

FILOSOFIJA

     „ Patikimiausias  būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus“. (O. Vaildas).

 

PRIORITETAI:

  1. Sveika gyvensena nuo vaikystės.
  2. Kokybiškos ugdymo paslaugos.
  3. Palankus vaikams ir darbuotojams mikroklimatas, vyraujant darnai, savitarpio supratimui ir susitarimams.
  4. Edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, diegiant informacines komunikacines technologijas ir tenkinant ugdytinių poreikius.

 

MŪSŲ VERTYBĖS

 

  1. Visos bendruomenės tikslų vieningumas ir atsakomybė už ugdymo rezultatus.
  2. Nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas.
  3. Pedagoginis meistriškumas.
  4. Optimizmas ir pozityvumas.
Skip to content