Menu Close

Projektai

Inovatyvios vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas: „Vertinimas mokymuisi“

Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“ kartu su partneriais įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą.

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Saulėgrąža“ yra projekto partneris.

Projekto tikslas – patobulinti ugdymo turinio ir organizavimo kokybę, skatinant didesnę vaikų pažangą, per inovatyvią vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą bei ugdymo diferencijavimo tobulinimą. Projekto metu bus patobulintos ugdymo programos, sukurta individualių vaikų pasiekimų vertinimo sistema, įdarbintas antrasis pedagogas, kurio funkcija bus atlikti nuolatinį ir sistemingą vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą. Vykdant projekto veiklas planuojama diferencijuoti ugdymą ir ugdomąsias veiklas atsižvelgiant į skirtingus vaikų pasiekimų vertinimo rezultatus. Prognozuojama, kad įdiegus inovaciją bent du trečdaliai projekto darželius lankančių vaikų pasieks maksimalius kompetencijų įverčius.

Projekto partneriai: Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis; Vilniaus lopšelis-darželis „Gėlynas“; Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėgrąža“; Vilniaus lopšelis-darželis „Krivūlė“; Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“.

Projekto vertė 111 948,36 EUR. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas. Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0023

Projektas įgyvendinamas: 2019/10/08 – 2021/10/08

Projektas buvo pratęstas ir pasibaigė  2022 m. gegužės 31 d.

 *************************************************************************************************

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMAS SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROGRAMOS PROJEKTAS
„JOVARĖLIO SODELIS“

Projektą vykdo Vilniaus lopšelis-darželis ,,Jovarėlis“

Lopšelis-darželis „Saulėgrąža“ yra partneris

Dalyvauja ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų grupės (Smalsučiai, Skruzdėliukai, Žirniukai, Gudručiai, Žirniukai, Boružėlės)

Projekto trukmė 2022 m. rugsėjis-lapkritis

I filmas „Levanda“ https://www.youtube.com/watch?v=_mGg8ZTVrPw

Žolinių šventė  https://www.youtube.com/watch?v=lFCMpZeaGis

II filmas „Gamtos gurkšnis. Vaistažolės“ https://www.youtube.com/watch?v=RKn4QPLUOlU

III filmas „Margas prieskonių pasaulis arba gardi močiutės sriuba“ https://www.youtube.com/watch?v=vA7_4Ht2Hus

„Ekologiškos trąšos (humuso) ruošimas“ https://www.youtube.com/watch?v=Dc8amNT-l_A

IV filmas „Vieniems piktžolė, kitiems  – vaistas“ 1 dalis  https://www.youtube.com/watch?v=k_OOG_lc_o4

2 dalis https://www.youtube.com/watch?v=nJi89OHWtUw

***************************************************************************************************

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMAS                         

SAVIVALDYBEI  PAVALDŽIŲ  ĮSTAIGŲ APLINKOSAUGINIO 

ŠVIETIMO PROGRAMOS PROJEKTAS „MEDŽIŲ PAVĖSYJE“

Projektą vykdo Vilniaus lopšelis-darželis ,,Jovarėlis“

Lopšelis-darželis „Saulėgrąža“ yra partneris

Dalyvauja ikimokyklinukų grupės Skruzdėliukai ir Smalsučiai – mokytojos Kristina, Jurga, Olga, Rasa, Vita, Jolanta.

Projekto trukmė 2021 m. rugsėjis-lapkritis

 ,,Medžių pavėsyje“ prezentacija

KVIEČIAME JUS Į VIRTUALIĄ VAIKŲ, TĖVELIŲ IR PEDAGOGŲ PARODĄ ,,MEDŽIAI“!

Mūsų SAULĖGRĄŽOS Skruzdėliukų grupės bendruomenė parengė knygelę

,,Medžių takas į darželį“.

Virtuali paroda „Medžiai“ 

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,JOVARĖLIS“ PARENGTA METODINĖ MEDŽIAGA

ATVERIA GALIMYBES NE TIK PAŽINTI GAMTĄ, BET IR SAUGOTI JĄ BEI TAUSOTI

VIKTORINA ,,KAIP IŠSAUGOTI GAMTĄ“ 

Bus įdomu – sudalyvaukite ir Jūs!

PAŽINKIME MEDŽIUS

Filmukas apie Klevą

Filmukas apie Beržą

Filmukas apie Kaštoną

Filmukas apie Liepą

Filmukas apie Šermukšnį

Filmukas apie Ąžuolą

Skip to content