Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTERIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 2023–2024 MOKSLO METAIS
*************************************************************************************************     

Ikimokyklinio ugdymo sutartis

Ikimokyklinio ugdymo programa SAULĖGRĄŽA

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

 

TAIKOMI ŠIE UGDYMO METODAI, BŪDAI, FORMOS:

 

 • Žaidimas, kaip vaiko gyvenimo ir ugdymo (si) būdas.
 • Palankios aplinkos kūrimas, įrengiant veiklai patogias erdves, parenkant ugdymąsi, kūrybiškumą, eksperimentavimą, saviraišką skatinančias priemones, žaislus, simbolius, ženklus ir kt.
 • Ugdymas pavyzdžiu, kai pedagogas žaismingai, išraiškingai veikia vaikų akivaizdoje ir skatina įsitraukti vaikus; pradeda veiklą ir išprovokuoja savarankiškai ją tęsti patiems vaikams, taip turtinti patirtį, siekti vaikų kūrybos interpretacijų, atradimų, bandymų.
 • Situacinis, spontaniškas ugdymas, kai pedagogas pritaria kylančioms vaikų idėjoms, jas palaiko, kaip vertingą patirtį, išplėtoja vaikų inicijuotus pokalbius, žaidimus, vaidinimų siužetus.
 • Individualizuotas ugdymas, taikant natūralius ir specialius ugdymo gabiems ir spec. poreikių turintiems vaikams būdus: vardinė veikla, susitarimai su pedagogu, bendra vaiko ir pedagogo veikla, individualios užduotys šeimai, bendradarbiavimas su švietimo pagalbos specialistais.
 • Kasdienėse veiklose taikomi ,,Mąstymo mokyklos” vaizdiniai įrankiai.

UGDYMO APLINKA

 • Užtikrinanti gerą vaiko savijautą, emocinius santykius: vaikas–vaikas, vaikas-pedagogas, vaikas–tėvai– pedagogai.
 • Ugdanti vaiko kūrybiškumą.
 • Skatinanti vaiko savarankiškumą.
 • Padedanti aktyviai bendrauti.
 • Organizuojanti įvairiapusišką sveikatinimo veiklą.
 • Estetiška ir funkcionali.
NAUJIENOS

Rekomendacijos  ikimokyklinio ugdymo pedagogui „ŽAISMĖ IR ATRADIMAI“:

IKI 3 METŲ

IU_Vadovas pedagogui_PRINT_WEB nera QR

Knygelių rinkinys vaikams iki trejų metų_8 leidiniai

Knygelių iki 3 metų priedai_žaismė ir atradimai

1. Judantys laiptai_WEB su aktyviais QR_iki 3 m.

2. Korys_WEB su aktyviais QR_iki 3 m.

3. IU_8_smelio deze_WEB su aktyviais QR

6. IU_6_atradimu takelis_WEB su aktyviais QR

7. IU_2_medziagu dialogai_WEB nera QR

8. As pasaulis_WEB su aktyviais QR_iki 3 m.

NUO 3 IKI 6 METŲ

IU_Vadovas pedagogui_PRINT_WEB nera QR

Knygelių rinkinys vaikams nuo trejų iki šešerių metų_10 leidinių

Knygelių nuo 3 metų iki 6 metų priedai_žaismė ir atradimai

Mokymosi veidrodis_WEB su aktyviais QR_nuo 3 iki 6 m.

Energijos upe_WEB su aktyviais QR_nuo 3 iki 6 m.

Zaliasis piestukas_WEB su aktyviais QR_nuo 3 iki 6 m.

Matomas nematomas_WEB su aktyviais QR_nuo 3 iki 6 m.

Delioniu kilimas_WEB su aktyviais QR_nuo 3 iki 6 m.

Judantis pasaulis_WEB su aktyviais QR_nuo 3 iki 6 m.

IU_05_kalbos gelme_WEB su aktyviais QR

Realybiu zaisme_priedai_WEB su aktyviais QR_nuo 3 iki 6 m.

IU_011_pakyleta kasdienybe_WEB su aktyviais QR

 KITI LEIDINIAI

Leidinys „Jūsų vaikas – ikimokyklinukas“

ikimokyklinukas1

Plačiau apie žaidimą, pagrindinę ikimokyklinuko ugdymo(si) veiklą

Vaiko zaidimo paslaptys pdf knyga

Knyga

Skip to content