Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

DĖMESIO!
NUO  2022-09-01 DIRBAME PAGAL ATNAUJINTĄ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ 
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

 

ATNAUJINTĄ PRIEŠMOKYLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas-Saulėgrąža

lr-smsm-isakymas-del-priesmokyklinio-ugdymo-tvarkos-apraso-patvirtinimo-pakeitimai-nuo-2022-11-29_(1)

PU rekomendacija mokyklai – priedas 1

 

 

7 KOMPETENCIJOS

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA

Komunikavimo-kompetencija-su-priešmokykliniu-2021-09-29 (1)

KULTŪRINĖ KOMPETENCIJA

KultIrinE-kompetencija_su-priešmokykliniu_2021-09-29 (1)

KŪRYBIŠKUMO KOMPETENCIJA

KŪrybiNkumo-kompetencija-su-priešmokykliniu_-2021-09-29 (1)

PAŽINIMO KOMPETENCIJA

Pažinimo-kompetencija-su-priešmokykliniu_2021-09-29 (1)

PILIETIŠKUMO KOMPETENCIJA

Pilietiskumo-kompetencija-su-priešmokykliniu_2021-09-20 (1)

SOCIALINĖ, EMOCINĖ IR SVEIKOS GYVENSENOS KOMPETENCIJA

SESG_Kompetencija-su-priešmokykliniu_2021-09-29

SKAITMENINĖ KOMPETENCIJA

SKAITMENINĖ-KOMPETENCIJA-2021-11-03

 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKO RAIDOS APRAŠAS

Priešmokyklinio-amžiaus-vaiko-raida_.2021-09-29 (3)

 

NAUJA METODINĖ MEDŽIAGA – ,,PATIRČIŲ ERDVĖS“

Rekomendacijų rinkinys „Patirčių erdvės“ – tai įdomių, prasmingų, tikslingų, šiuolaikiškų, į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotų projektinių veiklų grupėje ir kitose erdvėse pasiūlymai, padėsiantys vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje, ir taip pasirengti mokytis mokykloje.

Rinkinį sudaro du leidiniai – vienas, skirtas grupėje (50 projektų), kitas – lauke (50 projektų) atliekamoms priešmokyklinio ugdymo veikloms, ir 3 priedai (leidiniai):

METODINĖ MEDŽIAGA – ,,ŽAISMĖ IR ATRADIMAI“

IU_Vadovas pedagogui_PRINT_WEB nera QR

Knygelių nuo 3 metų iki 6 metų priedai_žaismė ir atradimai

Knygelių rinkinys vaikams nuo trejų iki šešerių metų_10 leidinių

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas/mokiniu-turinciu-specialiuju-ugdymosi-poreikiu-ugdymas-2?lang=lt

 

 

KITI LEIDINIAI

Skip to content