Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

NAUJAUSI DOKUMENTAI
     
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTERIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 2023–2024 MOKSLO METAIS
     
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. RUGPJŪČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-1269 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2023 m. rugsėjo 5 d. Nr. V-1146, Vilnius)
BU+keitimas_V_1269_2023-08-28 (3)
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 1 priedas
  
KOMPETENCIJŲ RAIDOS APRAŠAS
PU_Kompetenciju+raidos+aprasas_2023_08 (1)
   
NAUDINGOS NUORODOS
https://www.emokykla.lt/bendrosios-programos/priesmokyklinis-ugdymas/8https://emapamokos.lt/dalykas/matematika-priesmokyklinishttps://emapamokos.lt/dalykas/pasaulio-pazinimas-priesmokyklinis
   
******************************************************************************************************
     
NUO  2022-09-01 DIRBAME PAGAL ATNAUJINTĄ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ 
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
PU rekomendacija mokyklai – priedas 1
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas-Saulėgrąža
  
7 KOMPETENCIJOS
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Komunikavimo-kompetencija-su-priešmokykliniu-2021-09-29 (1)
   
KULTŪRINĖ KOMPETENCIJA
KultIrinE-kompetencija_su-priešmokykliniu_2021-09-29 (1)
   
KŪRYBIŠKUMO KOMPETENCIJA
KŪrybiNkumo-kompetencija-su-priešmokykliniu_-2021-09-29 (1)
   
PAŽINIMO KOMPETENCIJA
Pažinimo-kompetencija-su-priešmokykliniu_2021-09-29 (1)
   
PILIETIŠKUMO KOMPETENCIJA
Pilietiskumo-kompetencija-su-priešmokykliniu_2021-09-20 (1)
   
SOCIALINĖ, EMOCINĖ IR SVEIKOS GYVENSENOS KOMPETENCIJA
SESG_Kompetencija-su-priešmokykliniu_2021-09-29
   
SKAITMENINĖ KOMPETENCIJA
SKAITMENINĖ-KOMPETENCIJA-2021-11-03
  
PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKO RAIDOS APRAŠAS
Priešmokyklinio-amžiaus-vaiko-raida_.2021-09-29 (3) 

 

NAUJA METODINĖ MEDŽIAGA – ,,PATIRČIŲ ERDVĖS“

Rekomendacijų rinkinys „Patirčių erdvės“ – tai įdomių, prasmingų, tikslingų, šiuolaikiškų, į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotų projektinių veiklų grupėje ir kitose erdvėse pasiūlymai, padėsiantys vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje, ir taip pasirengti mokytis mokykloje.

Rinkinį sudaro du leidiniai – vienas, skirtas grupėje (50 projektų), kitas – lauke (50 projektų) atliekamoms priešmokyklinio ugdymo veikloms, ir 3 priedai (leidiniai):

METODINĖ MEDŽIAGA – ,,ŽAISMĖ IR ATRADIMAI“

IU_Vadovas pedagogui_PRINT_WEB nera QR

Knygelių nuo 3 metų iki 6 metų priedai_žaismė ir atradimai

Knygelių rinkinys vaikams nuo trejų iki šešerių metų_10 leidinių

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas/mokiniu-turinciu-specialiuju-ugdymosi-poreikiu-ugdymas-2?lang=lt

 

KITI LEIDINIAI

NUOSTABUS ŽENKLŲ IR PRASMIŲ PASAULIS

Metodinis leidinys priesmokyklinio ugdymo pedagogams

,,SAULĖGRĄŽOS” PSICHOLOGĖS SKIRMANTĖS NAUJIENLAIŠKIS-REKOMENDACIJOS

Pasiruošimas mokyklai

 

Skip to content