Menu Close

Prašymų formos

Kaip numatyta ugdymo(si) sutarties Vilniaus miesto savivaldybės  numatytose nutraukimo sąlygose, konstruktyviam bendradarbiavimui užtikrinti, kad laiku pateiktume Vilniaus miesto savivaldybei informaciją apie sutarties nutraukimą, prašome prašymus dėl išbraukimo iš Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ sąrašų pateikti, kaip numatyta ugdymo(si) sutartyje – prieš 10 darbo dienų.
Primename, jog vadovaujantis sudarytomis sutartimis, priešmokyklinio ugdymo sutartys galioja iki rugpjūčio 31 d., o norintys nutraukti sutartį anksčiau, teikia prašymą įstaigai nutraukti sutartį prieš 10 darbo dienų.
Prašymo formas rasite:

  • www.saulegraza.net įstaigos svetainėje;
  • MANO DIENYNAS skiltyje Svarbi informacija → Darželio failai → kategorija – Dokumentų formos → Prašymas dėl išbraukimo iš ikimokyklinės įstaigos sąrašų.

Prašymas siunčiamas el. paštu rastine@saulegraza.vilnius.lm.lt, nes įstaiga tvarko dokumentus elektroniniu būdu dokumentų valdymo sistemoje DVS Avilys.

Dėkojame už bendradarbiavimą.
Prašymas_Dėl_mokesčio_lengvatos_taikymo_2023

Prašymas_Dėl_išbraukimo (1)

 

Skip to content