Menu Close

Vaikų adaptacija

Vaikų priėmimo tvarka

Pranešame, kad nuo 2023 m. kovo 11 d. įsigaliojo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805 patvirtintas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašome susipažinti bei vadovautis šiuo naujuoju teisės aktu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488

Esminiai Tvarkos aprašo punktų pakeitimai: 

– Prioritetų sutikrinimo metu prieš vaikų grupių formavimą (kovo 11-17 d.) tėvai negali registruoti ir koreguoti prašymų Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje (6 punktas).

– Tėvai, norintys toje pačioje įstaigoje pakeisti grupę iš vienos ugdomosios kalbos į kitą, prašymus dėl perkėlimo turi teikti per sistemą bendra tvarka, ne įstaigos vadovui (9 punktas).

– Gavus vietą įstaigoje, tėvams nereikia įstaigos administracijai pateikti gimimo liudijimo kopijos/vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo ir elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimo (30 punktas).

– Nelankytas dienas tėvai pateisina įstaigos nustatyta tvarka. Teisės akte neapibrėžiama, kas yra pateisinamos priežastys (42 punktas).

– Įstaigos vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį su tėvais, jei vaikas nelanko darželio ilgiau nei 90 kalendorinių dienų ir tėvai nemoka mokesčio bei su jais nepavyksta susisiekti prieš tai atvejį apsvarsčius Vaiko gerovės komisijoje (43 punktas).

 

Taip pat informuojame, kad š. m. kovo 21 d. pradėtas vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Pažymime, kad per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje dienos nepasirašius dvišalės elektroninės sutarties ar nepranešus įstaigai apie nepasirašymo laiku pateisinančias priežastis, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

 

Kilus klausimų ar neaiškumų, maloniai kviečiame kreiptis į Vilniaus lopšelio-darželio ,,Saulėgrąža” administraciją tel. 8(5) 2474182

Visada stengiamės užtikrinti konstruktyvią komunikaciją su naujais tėvų bendruomenės nariais, geranoriškai ir atsakingai teikiame reikiamą informaciją.

Linkime sklandaus starto ir dėkojame už bendradarbiavimą!

 

*********************************************************************************************************************************

ADAPTACIJA

 

Pokyčiai netgi ir suaugusiesiems gali atnešti iššūkių ir nemenkai sutrikdyti įprastą gyvenimo ritmą bei kelti stresą. Tad ką jau kalbėti apie vaikus. Paprastai mažo žmogaus gyvenime vienas reikšmingiausių pokyčių, prie kurių tenka prisitaikyti, yra darželio lankymas. Prisitaikymas prie darželio ir būna pirmoji didžioji gyvenime patiriama adaptacija.

Kas yra adaptacija ir kokie jos požymiai?

Adaptacija – tai vaiko prisitaikymas prie naujos aplinkos ir savo vietos, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, radimas.

Adaptacijai darželyje būdingi tam tikri bendri požymiai, bylojantys apie tai, kad vaikas susiduria su pokyčio sukeltu stresu. Galima išskirti pagrindinius požymius:

🧸 Sustiprėjęs jautrumas, ryškesnės emocinės reakcijos, pykčio proveržiai, bendras emocijų suaktyvėjimas: vaikas gali daugiau verkti, rėkti ar džiūgauti.

🧸 Ramus elgesys darželyje ir atsipalaidavimas, išsiliejimas namuose.

🧸 Atsiradęs stiprus nesaugumo jausmas: vaikas ima bijoti palikti tėvus, nuo jų atsiskirti, stengiasi nuo jų neatsitraukti, gali nebenorėti pasilikti pas kitus žmones, pavyzdžiui, senelius.

🧸 Atsiradęs vaiko uždarumas, apatiškumas.

🧸 Sutrikęs miegas.

🧸 Sutrikusi mityba: vaikas atsisako valgyti arba atvirkščiai – ima valgyti daug.

🧸 Atsiradęs šveplavimas, jei vaikas jau kalbėjo raiškiai.

🧸 Dėl streso susilpnėjęs imunitetas ir dažnas sirgimas.

Pagrindiniai adaptacijos etapai ir trukmė  

Gali išskirti penkis adaptacijos darželyje etapus:

🧸 Euforija. Vaikas iš pradžių susižavi, susidomi darželiu, džiaugiasi buvimu jame. Tai trunka kelias dienas, tačiau po to mažylis geriau susipažįsta su darželiu ir į jį eiti nebenori. Ši etapą išgyvena ne visi vaikai.

🧸 Protestas ir bandymai susigrąžinti įprastą aplinką. Vaikas visiškai nenori pasilikti darželyje, išsiskyrimas būna sunkus. Vaikas gali ir grupėje pradėti elgtis nebūdingai, agresyviai arba nebendrauti su kitais vaikais.

🧸 Mokymasis prisitaikyti prie naujos aplinkos. Vaikas vis dar sunkiai atsiskiria nuo tėvų, tačiau jau pamažu įsitraukia į darželio veiklą, įsidrąsina.

🧸 Susitaikymas. Vaikas dar lengviau atsiskiria ir pasilieka darželyke, jau supranta, kad niekas nepasikeis, priima taisykles, susidraugauja su vaikais.

🧸 Adaptacijos pabaiga. Vaikas jau noriai eina į darželį, pasakoja apie jį, lengvai atsiskiria, gali netgi nenorėti eiti namo.

Lengva adaptacija paprastai trunka apie 2–3 savaites, vidutinio sunkumo – maždaug du mėnesius, o sunki – apie metus.

Kaip padėti vaikui?

Kad vaiko adaptacijos darželyje procesas būtų sklandesnis, labai svarbu ne tik tėvų, bet ir pedagogų pasirengimas šiam reikšmingam procesui. Galima sakyti, kad vaiko pa(si)rengimas darželiui ir sėkminga pradžia – nuoseklus procesas, susidedantis iš trijų elementų: vaiko, tėvų ir ugdytojų (pedagogas.lt informacija).

MIELI, TĖVELIAI,

Visada labai laukiame į ,,Saulėgrąžą” atvykstančių  naujai priimtų vaikučių, tačiau taip pat nerimaujame dėl neišvengiamos adaptacijos laikotarpio. Kaip žinome, vienas pirmųjų reikšmingų pokyčių vaiko gyvenime įvyksta jam pradėjus lankyti darželį. Suprantame, kad šiuo nelengvu laikotarpiu pokyčius išgyvena visa šeima. Kiekvieno vaiko adaptacijos trukmė skirtinga, nes ji priklauso nuo vaiko raidos, asmeninių savybių, amžiaus ar socialinės patirties.

Vaikų darželis – viena pirmųjų ikimokyklinio amžiaus vaikų socializacijos vietų. Pastebime, kad darželyje geriausiai jaučiasi tie vaikai, kurių tėvai padeda jiems suprasti: darželyje ir namuose gyvenimas skiriasi. Labai svarbu, kad tėvai paaiškintų, kas yra darželis, kuo jis naudingas ir geras vaikui. Vaikas turėtų žinoti, kad jo pagrindinė veikla darželyje išmokti būti, žaisti ir draugauti su kitais vaikais. Gebėjimas atsiskirti nuo tėvų, prisitaikymas prie naujų taisyklių ir pasikeitusios aplinkos, bendra  veikla su kitais vaikais – yra unikali ir labai svarbi patirtis. Supažindinkite su šiais skirtumais mažylį prieš jam pradedant lankyti darželį bei vis pakartokite jau pradėjus. Jūsų pagalba namuose – ypač svarbi.

Ši informacija suteiks daugiau žinių ir aiškumo, ruošiantis darželiui:

 

Adaptacija – rekomendacijos tėvams 

Tėvams apie 2–3 metų vaikų adaptaciją darželyje

Kviečiame susipažinti, koks yra dienos ritmas Saulėgrąžoje:

Sėkmingo starto Jums! Drąsiai pradėkite kelionę į pažinimo, atradimų ir kūrybos pasaulį ir pasitikėkite profesionaliais įstaigos pedagogais – mokytojomis, auklėtojomis ir jų padėjėjomis, švietimo pagalbos specialistais, kurie padės  atsiskleisti net patiems mažiausiems ir nedrąsiausiems!

Taip pat svarbi informacija priešmokyklinukų tėveliams

PPT Adaptacija+pirmokams+rekomendacijos+tevams

Kaip ruoštis mokyklai kartu su vaiku ar paaugliu

L.-d. ,,Saulėgrąža” psichologės Skirmantės naujienlaiškis-rekomendacijos

Pasiruošimas mokyklai

Skip to content