Menu Close

Mokestis už vaiko išlaikymą

S V A R B U      pasikeitė lėšų gavėjas ir mokėtojo kodas

 

Paslaugų teikėjas: Biudžetinė įstaiga SKAITLIS

Paslaugų teikėjo bankas: Luminor bank AS Lietuvos skyrius

Paslaugų teikėjo banko kodas: 40100

Paslaugų teikėjo atsiskaitomoji sąskaita: LT884010042400559260

Įmokos kodas 31550

Papildoma informacija arba mokėjimo paskirtis  l/d „Saulėgrąža“

Pagrindinė Skaitlio įmokų už darželį sąskaitą yra Luminor banke LT884010042400559260.

Kad mokėjimas būtų užskaitytas, pakanka vaiko mokėtojo kodo (9 skaitmenys) ir įmokos kodo 31550.

 

Taip pat tėvai kvitus gali apmokėti:

AB Luminor interneto banke (už paslaugas),

AB Swedbank interneto banke (per įmokų ir mokesčių krepšelį),

AB SEB interneto banke (per įmokas ir mokesčius),

naudojant e-sąskaitą (e-sąskaitą galima užsisakyti ir sudaryti automatinio apmokėjimo sutartį per elektroninę bankininkystę);

per UAB Viena sąskaita;

Lietuvos spaudos kioskuose;

R-kiosk ženklu pažymėtose parduotuvėse;

visuose PERLO terminaluose.

Labai SVARBU:

* Apie neatvykimą į darželį (dėl ligos ar kitų priežasčių), INFORMUOKITE jau pirmą nelankymo dieną.

* Per tris darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos PATEISINKITE NELANKYTAS DIENAS.

ATKREIPIAME DĖMESĮ! Jei vaikas įstaigos nelanko mėnesių sandūroje, jo nelankytas dienas PRAŠOME pateisinti iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.

Primename, visas sąlygas, kuriomis mokestis už vaiko maitinimą mažinamas arba nemokamas rasite: AR_2022-12-21

 

NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Dėl mokesčio už darželį tvarkos pasikeitimo

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1711 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas), kuriuo siekiant mažinti įstaigų ir tėvų administracinę naštą pakeistos Aprašo nuostatos dėl darželio nelankymą pateisinančių dokumentų pateikimo. Panaikintas dokumentų rinkimas iš trečiųjų asmenų norint pateisinti vaikų darželio nelankymą. Tėvams palikta prievolė apie neatvykimą informuoti įstaigą pirmą darželio nelankymo dieną ir per 3 dienas po atvykimo pateikti prašymą dėl mokesčio nemokėjimo.

Pakeistas Aprašo 11 punktas:

  1. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

11.2. įstaiga uždaroma remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

11.3. tėvai (globėjai) informuoja įstaigą pirmą nelankymo dieną ir per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos e-dienyne ,,Mano dienynas”  pateisina nelankytas dienas, kai vaikas nelanko įstaigos dėl:

11.3.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba vaikus iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų poilsio dienų;

11.3.2. ligos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, tėvai apie tai turi informuoti įstaigą papildomai;

11.3.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų;

11.3.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje;

11.3.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, darbo nuotoliniu būdu arba vykdomos individualios veiklos;

11.3.6. mokinių atostogų (jeigu vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje);

11.3.7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėnesiais);

11.3.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.);

11.3.9. priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse);

11.3.10. kitų priežasčių.“

Atsižvelgiant į Aprašo nuostatas, prašome patikslinti Jūsų įstaigose nustatytas tvarkas dėl mokesčio už darželį taikymo bei informuoti apie pasikeitimus įstaigos bendruomenę.

Pridedame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1436 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo”:

1-1711-sprendimas.docx-2

AR_2022-12-21 Mokesčio už vaiko išlaikymą tvarka

Svarbu!

                      Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos. Mokestis už kiekvieno vaiko išlaikymą turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamą vaikui priskirtą mokėtojo kodą ir suformuotą bei įstaigos pateiktą apskaitos dokumentą.

Daugeliui nepavyksta prie mokėtojo nurodyti mokėtojo kliento kodo, todėl prašytume MOKĖJIMO PASKIRTYJE nurodyti tik DD (Mokėtojo kodas) DD be jokios papildomos informacijos.

Skip to content