Menu Close

Pedagogai

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖGRĄŽA“

PEDAGOGŲ IR  ADMINISTRACIJOS SĄRAŠAS

2023 m. rugsėjo 1 d.

 

Eil. Nr.  Vardas Pareigos Kvalifikacinė kategorija
  1. Rasa V. Direktorė I vadybinė
  2. Dalia Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytoja metodininkė
  3. Jurga Direktoriaus   pavaduotoja ūkiui, mokytoja Vyresnioji mokytoja
  4. Edita Vyr. buhalterė
  5. Birutė Sekretorė
  6. Liuciana Dietistė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
  7. Rita Logopedė Vyresnioji logopedė
  8. Virginija Psichologo asistentė
  9. Edita Socialinė pedagogė
10. Gita Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
11. Marta Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  Vyresnioji mokytoja
12. Neringa Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
13. Julija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
14. Sandra Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
15. Artūr Neformaliojo ugdymo kūno kultūros mokytojas Mokytojas
16. Regina J. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  Mokytoja
17. Jolanta Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
18. Olga Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
19. Vilija Mokytoja Mokytoja metodininkė
20. Ugnė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
21. Vilma Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
22. Vida Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja metodininkė
23. Ona Neformaliojo ugdymo kūno kultūros mokytoja Vyresnioji mokytoja
24. Liucina Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja
25. Zita Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  Vyresnioji mokytoja
26. Laura B. Mokytoja, logopedė (vaiko pr. atost.) Vyresnioji mokytoja
         27. Regina B. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
         28. Regina P. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
29. Vita Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
30. Rasa S. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
31. Laura S. Mokytoja (vaiko pr. atost.) Mokytoja
32. Danguolė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
33. Kristina Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja metodininkė
34. Eglė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
35. Justina Mokytoja (vaiko pr. atost.) Vyresnioji mokytoja
36. Jovita Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  Mokytoja

 

 

 

Skip to content