Menu Close

Pedagogai

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖGRĄŽA“

PEDAGOGŲ IR  ADMINISTRACIJOS SĄRAŠAS

2022 m. rugsėjo 1 d.

 

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos Kvalifikacinėkategorija
  1. Rasa V. Direktorė I vadybinė
  2. Dalia Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytoja metodininkė
  3. Jurga Direktoriaus   pavaduotoja ūkiui, mokytoja Vyresnioji mokytoja
  4. Edita Vyr. buhalterė
  5. Birutė Sekretorė
  6. Liuciana Dietistė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
  7. Rita Logopedė Vyresnioji logopedė
  8. Virginija Psichologo asistentė
  9. Edita Socialinė pedagogė
10. Gita Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
11. Marta Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  Vyresnioji mokytoja
12. Neringa Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
13. Julija Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
14. Sandra Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
15. Artur Neformaliojo ugdymo kūno kultūros mokytojas Mokytojas
16. Regina J. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  Mokytoja
17. Jolanta Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
18. Olga Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
19. Vilija Mokytoja Mokytoja metodininkė
20. Ugnė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
21. Vilma Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
22. Vida Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja metodininkė
23. Ona Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
24. Liucina Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
25. Zita Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  Vyresnioji mokytoja
26. Laura B. Mokytoja, logopedė (vaiko pr. atost.) Vyresnioji mokytoja
27. Regina P. Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
28. Vita Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
29. Rasa S. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
30. Laura S. Mokytoja (vaiko pr. atost.) Mokytoja
31. Danguolė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
32. Kristina Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja metodininkė
33. Eglė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
34. Justina Mokytoja (vaiko pr. atost.) Vyresnioji mokytoja
35. Jovita Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  Mokytoja

 

 

 

Skip to content