Menu Close

Vaikų maitinimo organizavimas

Lopšelyje-darželyje vaikai maitinami 3 kartus per dieną  (pusryčiai, pietūs ir vakarienė). Pusryčius skirtingo amžiaus grupių vaikai valgo nuo 8.20 iki 9.00 val.,  pietus – nuo 11.30  iki 13.00 val., vakarienę  nuo 15.20 iki 16.00 val.

Maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr.V-394 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” reikalavimais (SAM tvarkos aprašas);

Nuoroda į aprašą:

MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS 2018-04-11

Nustatytos šios vienos dienos vaiko maitinimo normos:

 Trijų kartų maitinimo kaina 

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

 • lopšelio grupėse – 2,60 Eur,
 • darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,90 Eur;

Kviečiame susipažinti su lopšelio-darželio valgiaraščiu. Taip pat galite susipažinti su atnaujinto 2019 metų lopšelio-darželio maitinimo projektais:

1,5-3 m. vaikų valgiaraštis

4-7 m. vaikų valgiaraštis

2022-07-08

AKTUALI INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS 2022-2023 m. m.:

https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/socialine-parama-mokiniams-2022-2023-mokslo-metais/

Atkreipiame dėmesį, kad naujiems mokslo metams nelieka pašto dėžutės sis.ukraina,  visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais:

 • el. būdu www.spis.lt;
 • atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
 •  prašymą atsiuntus paštu, Kauno g. 3, Vilnius:

Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545

 • Dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į mokyklos administraciją:

L/d ,,Saulėgrąža“ raštinės telefonas 8(5)247 41 82

*************************************************************************************

2020-12-09

Dėl darbo organizavimo nuo š. m. gruodžio 9 d.

Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą organizuojame remiantis šiuo teisės aktu (nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.).                                                                          

Rekomenduojama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Nuo gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d. vaikams, kurie darželio nelankys, ugdymo ir maitinimo  mokestis bus neskaičiuojamas.

Socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikams, kurie nelankys ikimokyklinio ugdymo įstaigos, sausų maisto davinių išdavimas nebus organizuojamas, kadangi jie nemokės ugdymo mokesčio ir būtų sudėtinga kas dieną įvertinti tokių vaikų lankomumą bei planuoti davinių išdavimą.

***************************************************************************************************

2020 m. lapkričio 16 d.

INFORMACIJA DĖL NEMOKAMO MAITINIMO IR MAISTO DAVINIŲ

Atsižvelgiant į tėvų užklausas, keliančias daugiausia klausimų, Savivaldybė teikia papildomą informaciją ir išaiškinimą:

Dėl nemokamo maitinimo

************************************************************************************************      

DĖMESIO! INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS – NEMOKAMI PIETŪS VISIEMS PRIEŠMOKYKLINUKAMS! 

NUO 2020 m. rugsėjo 1 d.

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. 

 

Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.

SVARBU!
Vilniaus m. savivaldybės administracija kviečia teikti ne popierinius prašymus, o juos pildyti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt
                                                                                         Prašymo forma

Prašymo-paraiskos gauti nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, besikreipiantys į Socialinių išmokų skyrių, nuo 2020 m. birželio 1 d. aptarnaujami adresu Kauno g. 3 tik iš anksto užsiregistravus telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ;

– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;

– telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užpildys specialistas);

– siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

 • paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;
 • Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
 • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.

*************************************************************************************************

Skip to content