Menu Close

Bendruomenės pasirengimas

 

 

 

NUORODOS Į AKTUALIUS TEISĖS AKTUS:

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Įtraukusis ugdymas nuo 2024 metų: kokios pagalbos sulauks vaikai ir mokytojai?

https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos-1/pranesimai-ziniasklaidai-1/itraukusis-ugdymas-nuo-2024-metu-kokios-pagalbos-sulauks-vaikai-ir-mokytojai/

2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a396c630c07711eaae0db016672cba9c/asr

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba

https://www.vilniausppt.lt/itraukusis-ugdymas-2/

Nacionalinė švietimo agentūra

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/teises-aktai/

Universalaus dizaino mokymuisi gairės:
https://tukstantmeciomokyklos.lt/wp-content/uploads/2023/11/Universalaus-dizaino-mokymuisi-gaires.pdf

Universalaus dizaino mokymuisi taikymas praktikoje:
https://ebooks.vitaelitera.lt/eb/3162/universalaus-dizaino-mokymuisi-taikymas-praktikoje/

Skip to content