Menu Close

NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Vilniaus lopšelio darželio „Saulėgrąža“ direktoriaus 2023 m. sausio  6 d.

įsakymu Nr. V-13

 

 

VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO „SAULĖGRĄŽA“ UGDYTINIŲ,

LANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES, PRALEISTŲ DIENŲ PATEISINIMO TVARKOS APRAŠAS:

NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO TVARKOS APRAŠAS

Skip to content